03/12/11

30/12/11 Fógraíonn an tAire Deenihan gurb é Droichead Átha, Contae Lú, an Baile Óstach do Lá Cuimhneacháin Náisiúnta an Ghorta Mhóir 2012

Tá áthas ar Jimmy Deenihan TD, Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, a fhógairt inniu (Dé hAoine, 30 Nollaig, 2011) go bhfuil Coiste Cuimhneacháin Náisiúnta an Ghorta Mhóir, ar a bhfuil sé ina Chathaoirleach, tar éis baile Dhroichead Átha, Contae Lú, a roghnú chun Cuimhneachán Náisúnta an Ghorta Mhóir 2012 a óstáil i mí na Bealtaine 2012.

 

Tá sé an-suntasach go bhfuil Droichead Átha roghnaithe mar bhaile óstach ó tharla, le linn bhlianta an Ghorta Mhóir, gurbh é an baile seo an dara calafort ba mhó as a d'fhág os cionn milliún duine slán leis an tír seo agus gan an dara rogha acu ach dul ar imirce. Ní dheachaigh roinnt acu ach chomh fada le Sasana, ach thug roinnt eile acu dhá bhád orthu féin nuair a d'fhág siad Sasana le dhul go Meiriceá Thuaidh,” a dúirt an tAire Deenihan.

 

Scrios an Gorta Mór Éirinn ó 1845 go 1852. Fuair go leor de na Gaeil bhochta Chaitliceacha faoin tuath i gContae Lú bás leis an ocras nó de bharr aicíde nó chuaigh siad ar imirce. Níor éirigh leis na coistí fóirithinte a bunaíodh chun bia a thabhairt do na daoine bochta an slua ollmhór a bhí ag fáil bháis leis an ocras a bheathú. Léirítear in ábhar cartlainne 'd'ainneoin achainí ón gcléir, ar tugadh an chluas bhodhar dóibh, ní bhfuair íospartaigh an ghorta den chuid is mó ach drochmheas balbh'.

 

Dúirt an tAire Deenihan freisin “Beidh sé seo ar an gcúigiú bliain as a chéile go bhfuil Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir ag tarlú. Chruthaigh pobail a d'oibrigh i gcomhar leis na gnóthaí agus na húdaráis áitiúla sa Sciobairín i gCorcaigh, i Muraisc i gCo. Mhaigh Eo agus i gCluain Eois i gCo. Mhuineacháin, cláir imeachtaí a léirigh meas agus ómós ar na glúine atá imithe romhainn agus a cailleadh le linn an Ghorta Mhóir.  Tá a fhios agam go mbeidh tacaíocht leathan ag Droichead Átha freisin ó Chomhairle Buirg Dhroichead Átha, an Old Drogheda Society, Bord Chalafort Dhroichead Átha, na Séipéil ar fad agus ó Chomhairle Contae Lú. Tá Coiste Cuimhneacháin an Ghorta Mhóir ag súil go mór le bheith ag comhoibriú leis na grúpaí sin chun a chinntiú go mbeidh an Cuimhneachán do 2012 ina ócáid ómóis chuí agus mhaorga dár sinsir.

 

Ghlac an tAire Deenihan a bhuíochas freisin le comhaltaí Choiste Cuimhneacháin Náisiúnta an Ghorta Mhóir as a dtiomantas do chinntiú go léireoidh an clár cuimhneacháin ómós dóibh siúd a d'fhulaing agus go dtabharfaidh sé aitheantas do na sárdhaoine sin a rinne iarracht cuidiú leo.

 

 

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service