31/01/12

31/01/12 Fógraíonn Deenihan foilsiú tuarascála ar líne maidir le tochailtí a rinne a Roinn ar Sceilg Mhichíl

D'fhógair Jimmy Deenihan T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, inniu (31 Eanáir 2012) go bhfuil tuarascáil stratagrafach seandálaíochta do thochailtí a rinne Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta óna Roinn ar Sceilg Mhichíl foilsithe ar líne.

 

Luaigh an tAire suntas idirnáisiúnta an oileáin a inscríobhadh ar Liosta Oidhreachta an Domhain in 1996. Agus é ag déanamh cur síos ar an suíomh mar “eiseamláir uathúil de lonnaíocht mainistreach oileánda meánaoiseach, go háirithe an díseart ar an mBinn Theas”, luaigh sé an draíocht agus an fhiosracht a spreagann dúlra agus stair an oileáin agus na ndaoine i gcuairteoirí agus i lucht acadúil araon. "Ní féidir béim sách mór a chur ar an tábhacht a bhaineann le taifead a choinneáil den obair chaomhnaithe agus thaighde atá déanta ar an oileán le 30 bliain anuas in iarracht cur leis an eolas atá againn ar shuntas an oileáin," a dúirt sé.

 

Agus é ag cur fáilte roimh na tuarascála, dúirt an tAire “Tá na tochailtí seandálaíochta atá déanta ag seandálaithe ó Sheirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta agus ar conradh ina gcuid lárnach den obair chaomhnaithe atá déanta ar an suíomh mainistreach meánaoiseach ar Sceilg Mhichíl ó thús na 1980dí.” Dúirt sé go bhfuil na sonraí iomlána sa tuarascáil seo maidir leis na gnéithe agus na déantáin a fuarthas le linn na dtochailtí, chomh maith le hiliomad líníochtaí agus grianghraf. Chuir an tAire in iúl "go bhfuil an t-eolas seo, chomh maith leis na torthaí a bhí ar shainanailísí, tar éis solas nua a chaitheamh ar theacht chun cinn na mainistreach mórthaibhsí seo agus ar shaol na manach a bhí ina gcónaí ar an oileán idir an seachtú haois agus an triú haois déag".

 

Dúirt an tAire freisin “Is í seo an chéad chéim i gclár foilseacháin Sceilg Mhichíl agus tá sraith imleabhar beartaithe ina mbeidh na torthaí deiridh ar na hoibreacha ailtireachta, stairiúla, seandálaíochta agus innealtóireachta a rinneadh ar an Suíomh Oidhreachta Domhanda seo”.

 

Ghabh an tAire buíochas le hOifig na nOibreacha Poiblí, atá freagrach as bainisitiú an tsuímh Oidhreachta Dhomhanda, as a tiomantas leanúnach don obair atá á déanamh ar Sceilg Mhichíl, go háirithe sa timpeallacht dhúshlánach ina bhfuil na hoibreacha fiosrúcháin agus caomhnaithe á ndéanamh.

 

Tá an tuarascáil, ina bhfuil torthaí na dtochailtí, críochnaithe anois agus tá sí ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne ag www.worldheritageireland.ie. Archaeological Stratigraphic Report: Excavations 1986-2010 atá ar an tuarascáil. Is iad E. Bourke, A.R. Hayden, A. Lynch údair na tuarascála.

 

CRIOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service