31/01/12

31/01/12 Fógraíonn an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Jimmy Deenihan T.D., sé cheapachán ar an gComhairle Oidhreachta

Tá áthas ar Jimmy Deenihan T.D., Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, sé cheapachán nua a fhógairt inniu (Dé Máirt, 31 Eanáir, 2012) ar an gComhairle Oidhreachta.

Beidh an Dr Ciara Breathnach, an tUasal Ted Creedon, Catherine Heaney Uasal, an Dr Fidelma Mullane, an tUalas Michael Parsons agus an Dr Kieran O’Conor ag freastal ar an gComhairle Oidhreachta.

Dúirt an tAire Deenihan "Tá an-áthas orm go bhfuil glactha ag an seisear seo leis an gcuireadh a thug mé dóibh freastal ar an gComhairle. Cuirfidh an saineolas atá eatarthu buanna luachmhara agus éagsúla ar fáil d'obair na Comhairle agus comhlánóidh sé an saineolas atá ar an mbord cheana féin."
 
Ní mór a nótáil freisin go bhfuil an Chomhairle Oidhreachta faoi athbhreithniú criticiúil faoi chlár athchóirithe an Rialtais ar an tSeirbhís Phoiblí. Tá ceapachán na gcomhaltaí seo faoi réir riachtanas an Achta Oidhreachta, 1995 a shonraíonn gur chóir go mbeadh idir 14 agus 16 comhalta ar an gComhairle.

Tá na ceapacháin seo tarlaithe mar thoradh ar chuireadh do Léirithe Spéise a cuireadh amach sa bhliain 2011 le bheith mar chomhalta neamhfheidhmiúcháin ar an gComhairle Oidhreachta.

 

 

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service