31/07/12

31/07/2012 Cuireann Jimmy Deenihan TD, Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, a chomhbhrón in iúl d'fhear céile agus do mhuintir Mhaeve Binchy nach maireann.

Cuireann Jimmy Deenihan TD, Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, a chomhbhrón in iúl d'fhear céile agus do mhuintir Mhaeve Binchy nach maireann.

"Ba údár mór bróin dom cloisteáil faoi bhás Mhaeve Binchy. Ba bhean an-éirimiúil a bhí inti a raibh ar a cumas carachtar na nÉireannach a fheiceáil, go háirithe na tréithe sin atá againn nach bhfuil le feiceáil in áit ar bith eile ar domhan.   Bhain scil an tsárscríbhneora lena saothar, bíodh sin mar iriseoir nó mar údar, scil a chruthaigh rud neamhghnách agus neamhchoitianta as an ngnáthshaol, coitianta. Chum a cluas ríghéar agus a peann fíorálainn scríbhneoireacht bunaithe ar ghnáthimeachtaí an tsaoil agus beidh áilleacht, caighdeán agus mealltacht na scríbhneoireachta sin le sonrú go deo na ndeor. Seasfaidh an saothar torthúil an aimsir agus tabharfaidh siad radharc dúinn ar Éire atá de shíor ag athrú agus ag teacht chun cinn.

Bhí sí gnaíúil lena gaois agus lena cuid ama agus beidh cuimhne uirthi mar cheannródaí don iliomad scríbhneoirí ban mar gur roinn sí a taithí agus a saineolas leis an uile dhuine."

Choimisiúnaigh Gailearaí Náisiúnta na hÉireann portráid de Mhaeve Binchy leis an ealaíontóir Maeve McCarthy in 2005 mar chuid de Shraith Portráidí Irish Life and Permanent.

 

Críoch

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service