31/07/13

31/07/2013: €4,050 ceadaithe ag Aire Stáit Fhionnlaoich do Naíonra Thuar Mhic Éadaigh, Co. Mhaigh Eo

31ú Iúil, 2013: Tá fógartha ag Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D., Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta go bhfuil deontas €4,050 ceadaithe aige mar chabhair do Choiste Naíonra Thuar Mhic Éadaigh chun dromchla nua a chur ar chlós na scoile agus trealamh nua a cheannach.

Ag fógairt an deontais dúirt an tAire Stáit go raibh áthas air a bheith in ann an deontas seo a chur ar fáil chun an áis thábhachtach seo a fhorbairt. Dúirt sé chomh maith go raibh ról an- tábhachtach ag an Naíonra seo i gcur chun cinn na Gaeilge sa cheantar.

Críoch

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service