19/12/18

Deontas aonuaire €20,000 ceadaithe ag an Aire Stáit Kyne d’Amharclann Chois Fharraige, Co. na Gaillimhe

D’fhógair Seán Kyne T.D., Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, inniu (19 Nollaig), go bhfuil deontas aonuaire €20,000 ceadaithe aige d’Amharclann Chois Fharraige, Indreabhán, Co. na Gaillimhe chun gur féidir leo leanúint le freastal a dhéanamh ar an bpobal ó thaobh cúrsaí drámaíochta agus ealaíon de.

Bunaíodh Amharclann Chois Fharraige in 2003 agus bíonn imeachtaí drámaíochta, ealaíon agus cultúir ar siúl inti go rialta. Bíonn freastal mór ar ócáidí san amharclann agus tá sé ar cheann de spriocanna na hAmharclainne freastal a dhéanamh ar an diaspóra trí dhrámaí a chraoladh beo ar an idirlíon.

Tá an-áthas orm an deontas seo a cheadú d’Amharclann Chois Fharraige,” a dúirt an tAire Stáit Kyne. “Is áis den scoth an amharclann seo, ní amháin dóibh siúd a bhíonn ag freastal ar na drámaí agus na himeachtaí a bhíonn ar bun inti, ach d’aisteoirí, do scríbhneoirí, d’ealaíontóir, do cheoltóirí, do dhearthóirí agus do léiritheoirí na Gaeilge.  Is cinnte go bhfuil tábhacht faoi leith le hAmharclann Chois Fharraige i gcur chun cinn na teanga ar bhealach atá siamsúil agus taitneamhach."

Is i gcomhréir leis an ngealltanas atá tugtha i leith an Chláir Tacaíochtaí Pobail agus Teanga faoi ghníomh 2.14 de Phlean Gníomhaíochta 2018-2022 an Rialtais don Ghaeilge, a seoladh i Meitheamh 2018, atá an deontas seo á cheadú.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service