20/12/18

Deontas aonuaire €20,000 ceadaithe ag an Aire Stáit Kyne d’Amharclann Ghaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall

D’fhógair Seán Kyne T.D., Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, inniu (20 Nollaig), go bhfuil deontas aonuaire €20,000 ceadaithe aige d’Amharclann Ghaoth Dobhair, Na Doirí Beaga, Co. Dhún na nGall chun gur féidir leo leanúint le freastal a dhéanamh ar an bpobal ó thaobh cúrsaí drámaíochta agus ealaíon de.

Osclaíodh Amharclann Ghaoth Dobhair go hoifigiúil i 1961.  Rinne athchóiriú mór ar an amharclann le blianta beaga anuas, le cúnamh na Roinne, agus athosclaíodh í go hoifigiúil i Márta 2017.

Tá mé thar a bheith sásta an deontas seo a cheadú d’Amharclann Ghaoth Dobhair,” a dúirt an tAire Stáit Kyne. “Is ionad álainn é seo ina dtugtar tacaíocht d’aisteoirí, scríbhneoirí, ealaíontóir, ceoltóirí, dearthóirí agus léiritheoirí na Gaeilge.  Déanann an amharclann freastal maith ar dhaoine óga freisin ina n-iarrachtaí forbairt a dhéanamh ar an gcéad ghlúin eile de chainteoirí óga Gaeilge."

Is i gcomhréir leis an ngealltanas atá tugtha i leith an Chláir Tacaíochtaí Pobail agus Teanga faoi ghníomh 2.14 de Phlean Gníomhaíochta 2018-2022 an Rialtais don Ghaeilge, a seoladh i Meitheamh 2018, atá an deontas seo á cheadú.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service