Eolas faoin Roinn

 

Déanann an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta maoirseacht ar chosaint agus ar chur i láthair shócmhainní oidhreachta agus cultúrtha na hÉireann. Is iad ár spriocanna oidhreacht agus cultúr na hÉireann a chosaint agus a chur chun cinn, úsáid na Gaeilge a chur chun cinn agus tacú le forbairt inbhuanaithe na n-oileán.

Cuireann an Roinn maoiniú ar fáil do líon áirithe Comhlachtaí agus Gníomhaireachtaí Stáit le freagrachtaí a bhaineann le gnéithe éagsúla de shainchúram na Roinne agus oibríonn sí leis na comhlachtaí agus gníomhaireachtaí seo chun cur chuige comhordaithe a chinntiú i dtaobh sainordú na Roinne a chomhlíonadh.

Déanann an Roinn comhurraíocht freisin ar dhá cheann de na sé chomhlacht forfheidhmithe trasteorann a bunaíodh faoi théarmaí an Achta um Chomhaontú na Breataine - na hÉireann 1999.

Tá oll-leithdháileadh vótáilte de bheagnach €383m ag an Roinn in 2016. Tá os cionn 500 ball foirne fostaithe sa Roinn agus beagnach 1,000 ball foirne sna Comhlachtaí Stáit faoina coimirce.

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service