10/10/17

Deán Teagmháil Linn

Príomhtheagmhálaí:

An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra
90 Sráid an Rí Thuaidh
Margadh na Feirme
Baile Átha Cliath 7
D07N7CV
Íosghlao 1890383000
nature.conservation@chg.gov.ie

An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra
Saincheisteanna Tailte Móna agus Ainmniú Talún
Bóthar an Bhaile Nua
Loch Garman
Contae Loch Garman
Y35 AP90
Íosghlao 1890 202021
natureconservation@chg.gov.ie


Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta
Teach an Chustaim
BÁC 1
D01 W6XO
(01) 888 2000 / Íosghlao 1890 202021
nationalmonuments@chg.gov.ie

 

Polasaí Oidhreachta Tógtha agus Ailtireachta
Teach an Chustaim
BÁC 1
D01 W6XO
(01) 888 2000 / Íosghlao 1890 202021
builtheritage@chg.gov.ie

 

Na hEalaíona, Scannán agus Infheistíocht
An Bóthar Nua
Cill Airne
Contae Chiarraí
V93 A49X
(064) 662 7300/Íosghlao 1890 273000
arts.unit@chg.gov.ie


Aonad Polasaí agus Forais Chultuir
An Bóthar Nua
Cill Airne
Contae Chiarraí
V93 A49X
(064) 662 7300/Íosghlao 1890 273000
csu@chg.gov.ie


Cultúr Éireann, Idirnáisiúnta agus Oideachas
23 Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 TD30
(01) 631 3903
info@cultureireland.gov.ie


Clár Éire Ildánach
An Tríú Urlár, Áras an tSeoighigh
8-11 Sráid Lombard Thoir
Baile Átha Cliath 2
D02 Y729
(01) 675 5913
creativeireland@chg.gov.ie 

 

Cuimhneacháin
An Tríú Urlár
Áras an tSeoighigh
8-11 Sráid Lombard Thoir
Baile Átha Cliath 2
D02 Y729
(01) 675 5918
commemorations@chg.gov.ie

 

An Brainse Logainmneacha

An Tríú Urlár
Teach an tSeoighigh
8–11 Sráid Lombard Thoir
Baile Átha Cliath 2
D02 Y729
(01) 675 5634

logainmneacha@chg.gov.ie


An Ghaeltacht agus na hOileáin
Na Forbacha
Contae na Gaillimhe
H91 KX39
(091) 592 555 / 503 700 /LoCall 1890 201401
 

An Ghaeilge taobh amuigh den Ghaeltacht
Na Forbacha
Contae na Gaillimhe
H91 KX39
(091) 592 555 / 503 700 /LoCall 1890 201401
 

An tOifigeach Preasa agus Eolais
An Phreasoifig
23 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
D02 TD30
(01) 631 3807/631 3838/631 3848
Ríomhphost: press.office@chg.gov.ie 


Saoráil Faisnéise/Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol/Cosaint Sonraí

An tAonad um Rialachas Corparáideach
Seomra 303
23 Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 TD30
Teil (01) 631 3829/631 3830
Ríomhphost: corporate.governance@chg.gov.ie


Cosaint Leanaí/Teagmhálaithe Ainmnithe
An tAonad um Rialachas Corparáideach
23 Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 TD30
Teil: (01) 6313829/6313830
corporate.governance@chg.gov.ie

 

Oifig an Aire
23 Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 TD30
(01) 631 3817 or (01) 631 3802
ministers.office@chg.gov.ie

Iarratais don dialann/ar chruinnithe chuig diary@chg.gov.ie


Oifig an Aire Stáit
23 Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 TD30
(01) 631 3922 or (01) 631 3941
airestait@chg.gov.ie

 

Láithreacha na Roinne:

Baile Átha Cliath

23 Sráid Chill Dara, BÁC 2 D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao 1890 383000

- Rialachas agus Seirbhísí Corparáideacha (corporate.governance@chg.gov.ie)
- Acmhainní Daonna, Oiliúint agus Forbairt (personnel@chg.gov.ie)
- Cultúr Éireann, Idirnáisiúnta agus Oideachas (info@cultureireland.gov.ie)

Teach an Chustaim, BÁC 1 D01 W6XO (01) 888 2000 / Íosghlao 1890 202021

- Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta (nationalmonuments@chg.gov.ie)
- Polasaí Oidhreachta Tógtha agus Ailtireachta (builtheritage@chg.gov.ie)

90 Sráid an Rí Thuaidh, Margadh na Feirme, Baile Átha Cliath 7 , D07N7CV  (01) 888 3242 / Íosghlao 1890 383 000

- An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra: Reachtaíocht, Ceadúnú agus Bainistiú Maoine (natureconservation@chg.gov.ie)
- An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra: Straitéis agus Oibríochtaí Réigiúnacha (natureconservation@chg.gov.ie)
- An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra: Eolaíocht agus Bithéagsúlacht (natureconservation@chg.gov.ie)

An Tríú Urlár, Teach an tSeoighigh, 8-11 Sráid Lombard Thoir, Baile Átha Cliath 2, D02 Y729
(01) 675 5910

- Clár Éire Ildánach (creativeireland@chg.gov.ie)
- Cuimhneacháin (commemorations@chg.gov.ie)
- An Brainse Logainmneacha (logainmneacha@chg.gov.ie)

 

 Gaillimh

Na Forbacha, Contae na Gaillimhe H91 KX39 (091) 592 555 / 503 700 / Íosghlao 1890 201401

- An Ghaeltacht agus Oileáin
- An Ghaeilge taobh amuigh den Ghaeltacht

 

Cill Airne

An Bóthar Nua, Cill Airne, Contae Chiarraí V93 A49X (064) 662 7300/Íosghlao 1890 273000

- Na hEalaíona, Scannán agus Infheistíocht (arts.unit@chg.gov.ie)
- Polasaí agus Forais Chultúrtha (culturalpolicy@chg.gov.ie)
- Cuntais, Airgeadas agus TF

 

Loch Garman

Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, Contae Loch Garman Y35 AP90 Íosghlao 1890 202021
- An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra – Saincheisteanna Tailte Móna agus Ainmniú Talún (natureconservation@chg.gov.ie)

 

Oifig Áitiúil Ghaeltachta

Aonad 4, Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair, Na Doirí Beaga, Co. Dhún na nGall F92 AK61 (074) 953 6800
- Rannóg Acht na dTeangacha Oifigiúla


Béal an Átha

Oifigí an Rialtais, Béal an Átha, Contae Mhaigh Eo F26 E8N6 (096) 24200 / Íosghlao 1890 202021
- Cuntais


Páirceanna Náisiúnta

Páirc Náisiúnta Bhaile Chruaich, Contae Mhaigh Eo (098) 49996 / 49888
www.ballycroynationalpark.ie

Páirc Náisiúnta Bhoirne, Contae an Chláir (065) 682 / 7693
www.burrennationalpark.ie

Páirc Náisiúnta Chonamara, Contae na Gaillimhe (095) 41054 / (076) 100 2528
www.connemaranationalpark.ie

Páirc Náisiúnta Ghleann Bheatha, Contae Dhún na nGall (074) 913 7090 / (076) 100 2537
www.glenveaghnationalpark.ie

Páirc Náisiúnta Chill Airne, Co. Chiarraí (064) 663 1440 / (064) 663 1947
www.killarneynationalpark.ie

Páirc Náisiúnta Shléibhte Chill Mhantáin, Co. Chill Mhantáin (076) 100 2667/ (076) 1002667
www.wicklowmountainsnationalpark.ie

Tá líon suntasach anaclann dúlra, atá faoi chosaint Ordú Aireachta, faoi chúram na Roinne chomh maith. Féach ar an suíomh gréasáin www.npws.ie chun tuilleadh sonraí a fháil.

 

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service