Foilseacháin Chorparáideacha

Foilsíonn an Roinn Tuarascáil Bhliantúil gach bliain. Leagtar amach ann an dul chun cinn atá déanta ó thaobh cloí leis na gealltanais a tugadh i Ráiteas Straitéise na Roinne, tugtar eolas faoi fhorbairtí suntasacha agus tugtar eolas achomair airgeadais ann freisin. Baineann an Tuarascáil Bhliantúil is déanaí le 2014.

Foislíonn an Roinn doiciméid eile freisin ina dtugtar eolas tábhachtach faoin Roinn agus a polasaithe.

Scagadh de réir Dáta:
PLEAN FORFHEIDHMITHE EARNÁLA UM THÚS ÁITE DO LEANAÍ
Foilsithe 13/12/2018 / PDF / 595 KB
‘Infheistíocht a Dhéanamh inár gCultúr, inár dTeanga agus inár nOidhreacht 2018 – 2027’
Foilsithe 10/04/2018 / PDF / 18 MB
Faisnéis don Aire - Samhain 2017
Foilsithe 01/02/2018 / PDF / 1 MB
Faisnéis don Aire 2017 - Polasaí
Foilsithe 01/08/2017 / PDF / 1 MB
Faisnéis don Aire 2017 - Vóta Airgeadais 33
Foilsithe 01/08/2017 / PDF / 2 MB
Scéim Eisíocaíochta 2017-2019
Foilsithe 18/05/2017 / PDF / 157 KB
Athbhreithniú ar an Struchtúr Bainistíochta agus ar Ghrádú nab Post Ardbhainistíochta in Údarás na Gaeltachta
Foilsithe 15/11/2016 / PDF / 7 MB
Faisnéis don Aire - Meitheamh 2016
Foilsithe 21/06/2016 / PDF / 307 KB
Treoirlínte Pleanála Teanga - Eagrán 3
Foilsithe 17/06/2016 / PDF / 2 MB
Faisnéis don Aire Bealtaine 2016
Foilsithe 30/05/2016 / PDF / 702 KB

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service