Foilseacháin Chorparáideacha

Foilsíonn an Roinn Tuarascáil Bhliantúil gach bliain. Leagtar amach ann an dul chun cinn atá déanta ó thaobh cloí leis na gealltanais a tugadh i Ráiteas Straitéise na Roinne, tugtar eolas faoi fhorbairtí suntasacha agus tugtar eolas achomair airgeadais ann freisin. Baineann an Tuarascáil Bhliantúil is déanaí le 2014.

Foislíonn an Roinn doiciméid eile freisin ina dtugtar eolas tábhachtach faoin Roinn agus a polasaithe.

Scagadh de réir Dáta:

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service