06/07/15

Polasaí Cosaint Leanaí

Tá dualgas corparáideach ar an Roinn sábháilteacht agus leas leanaí, lena mbíonn sí i dteagmháil i gcáil ar bith, a chur chun cinn. Déileálann an cháipéis pholasaí seo le himní faoi shábháilteacht leanaí a aithint, a thuairisciú agus a bhainistiú agus cuideoidh sí le bainisteoirí meas mar is cuí a bheith acu ar chearta agus ar leasa leanaí. Baineann an polasaí seo le gach ball foirne de chuid na Roinne.

Pholasaí Cosaint Leanaí

Plean Forfheidhmithe Earnála um Thús Áite Do Leanaí

 

 

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service