Foilseacháin Chorparáideacha

Foilsíonn an Roinn Tuarascáil Bhliantúil gach bliain. Leagtar amach ann an dul chun cinn atá déanta ó thaobh cloí leis na gealltanais a tugadh i Ráiteas Straitéise na Roinne, tugtar eolas faoi fhorbairtí suntasacha agus tugtar eolas achomair airgeadais ann freisin. Baineann an Tuarascáil Bhliantúil is déanaí le 2014.

Foislíonn an Roinn doiciméid eile freisin ina dtugtar eolas tábhachtach faoin Roinn agus a polasaithe.

Scagadh de réir Dáta:
Scéim Teanga 2016-2019
Foilsithe 18/05/2016 / PDF / 519 KB
An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta - Creat Rialachais
Foilsithe 21/04/2016 / PDF / 991 KB
Athbhreithniú Polasaí agus Luach ar Airgead na Comhairle Ealaíon
Foilsithe 18/09/2015 / PDF / 6 MB
Ráiteas Straitéise 2015-2017
Foilsithe 11/09/2015 / PDF / 2 MB
Athbhreithniú ar Sholáthar Seirbhísí Seachtracha 2015
Foilsithe 22/01/2015 / PDF / 570 KB

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service