06/07/15

Scéim Teanga na Roinne de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003

AIGHNEACHTAÍ Á LORG - ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA 2003

Dréachtscéim á hullmhú ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

Tá sé i gceist ag An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta scéim a dhréachtú de réir Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é bunchuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeidh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeidh siad ar chaighdeán níos airde.

Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréachtscéime á lorg ag An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ó aon pháirtithe leasmhara.

Ba chóir aighneachtaí a sheoladh chuig: corporate.governance@chg.gov.ie

Roimh 5.00 i.n. ar an 30 Aibreán 2019

Tabhair faoi deara go ndéanfar na haighneachtaí a gheobhfar a fhoilsiú ar an suíomh gréasáin seo.

Tá an Scéim seo daingnithe ag an Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta agus tá éifeacht léi ón 12 Bealtaine 2016. Beidh sí i bhfeidhm ar feadh tréimhse 3 bliana ón dáta seo nó go dtí go mbeidh Scéim nua daingnithe ag an Aire faoi alt 15 d'Acht na dTeangacha Oifigiúla.

Scéim Teanga na Roinne 2016-2019

 

 

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service