06/07/15

Scéim Teanga na Roinne de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003

Tá an Scéim seo daingnithe ag an Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta agus tá éifeacht léi ón 12 Bealtaine 2016. Beidh sí i bhfeidhm ar feadh tréimhse 3 bliana ón dáta seo nó go dtí go mbeidh Scéim nua daingnithe ag an Aire faoi alt 15 d'Acht na dTeangacha Oifigiúla.

Scéim Teanga na Roinne 2016-2019

 

 

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service