03/07/15

Airgeadas & Meastóireacht

Tá oll-leithdháileadh vótailte de tuairim is €277 milliún ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta do 2015. Tá sonraí na gclár agus na bhfo-mhírchinn a mhaoinítear leis an leithdháileadh seo ar fáil tríd an nasc "Leithdháiltí Airgeadais" ar thaobh clé an leathanaigh seo.

Ceannaíonn an Roinn méideanna suntasacha earraí agus seirbhísí gach bliain. Tá sonraí ar fáil tríd an nasc "Soláthar agus Íocaíochtaí" ar thaobh clé an leathanaigh seo.

Tá an Roinn tiomanta do mheasúnú ar chláir agus breithmheas tionscadail lena dhearbhú go bhfuil luach ar airgead á bhaint amach aici ar fud a gníomhaíochtaí. Tugtar faoi athbhreithnithe ar luach ar airgead, breithmheasanna fócasaithe ar pholasaí agus Clár Dearbhaithe Cáilíochta mar chuid den ghealltanas go ndéanfar a cuid oibre i gcomhréir le Cód Caiteachais Phoiblí na hÉireann. Tá tuilleadh eolais ar fáil tríd an nasc "Breithmheas" ar thaobh clé an leathanaigh seo.

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service