03/07/15

Cuntas Leithreasa

Is ionann an cuntas leithreasa don Vóta agus cuntas den méid a caitheadh le linn na bliana ar thuarastail agus caiteachais na Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, lena n-áirítear seirbhísí áirithe arna riar ag an Oifig sin, agus le haghaidh fóirdheontais agus deontais áirithe a íoc.

DCHG Cuntas Leithreasa 2017

DAHRRGA Cuntas Leithreasa 2016

DAHG Cuntas Leithreasa 2015

DAHG Cuntas Leithreasa 2014

DAHG_Cuntas_Leithreasa_2013

DAHG_Cuntas_Leithreasa_2012

DAHG_Cuntas_Leithreasa_2011

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service