25/08/15

Measúnuithe Spriocdhírithe Polasaí

Tugadh isteach Measúnuithe Spriocdhírithe Polasaí mar chuid den Chód Caiteachais Phoiblí in 2013. Tá scóp níos caoile acu ná VFMPR, agus déanann siad iarracht saincheisteanna faoi leith a bhaineann le cumraíocht agus soláthar polasaí a fhreagairt. Faoin gClár Oibre don Aonad, tabharfaidh an tAonad faoi thrí mheasúnú spriocdhírithe polasaí a bheidh dírithe ar na réimsí seo a leanas d'obair na Roinne:

  • An Scéim um Chúitimh Móna
  • Seirbhísí iompair chuig na hOileáin
  • Sárthaispeántas idirnáisiúnta Chultúr Éireann

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service