06/10/17

Measúnuithe eile

Measúnuithe eile

Ó am go ham, tugann an tAonad Méasúnaithe faoi mheasúnuithe breise ar thionscadail agus chláir aonair, taobh amuigh de chlár measúnaithe an Rialtais agus an próiseas dearbhaithe cáilíochta bliantúil. Meastar go bhfuil an obair seo ríthábhachtach chun tacú le cinnteoireacht ar bhonn fianaise, agus í a fheabhsú, ar fud an Rialtais ar aon dul leis an gcód caiteachais phoiblí. Tá sonraí na measúnuithe sin le fáil thíos:

Athbhreithniú ar bhliain Luimnigh mar Chathair Chultúir

I dtreo dheireadh 2015, rinne an tAonad Measúnaithe measúnú ex post ar bhliain Luimnigh mar Chathair Chultúir. Ainmníodh Luimneach mar an chéad Chathair Chultúir sa bhliain 2014, agus cuireadh clár fairsing cultúrtha ar fáil le linn na bliana. Rinneadh scrúdú sa mheastóireacht ar aschur na bliana i Luimneach, ag féachaint ach go háirithe do na cuspóirí straitéiseacha a leagadh amach don bhliain agus rinneadh comparáidí le tionscnaimh idirnáisiúnta a bhí cosúil leis.

Tá cóip den tuarascáil ar fáil thíos:

Measúnú ar bhliain Luimnigh mar Chathair Chultúir 

Athbhreithniú ar an gComhairle Oidhreachta

Rinne an t-athbhreithniú, a rinneadh in 2015/16, anailís ar ghníomhaíochtaí na Comhairle Oidhreachta le linn na tréimhse 2010 go 2014 d'fhonn an éifeachtúlacht agus an éifeachtacht lena dtugann sí faoina cuid oibre a fháil amach. Rinneadh moltaí ann freisin maidir le feidhmiú chlár deontas bliantúil na Comhairle san am atá amach romhainn.

Tá cóip den tuarascáil ar fáil thíos:

Athbhreithniú ar an gComhairle Oidhreachta

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service