26/08/16

Measúnuithe Eile

Ó am go ham déanann an tAonad Measúnaithe measúnaithe – ex post agus ex ante – ar réimsí polasaí agus clár sa Roinn.

Mar chuid den chlár measúnaithe seo, d’fhoilsigh an Roinn measúnú ex post ar Chathair Chultúir Luimnigh i Mí Iúil 2016. Ainmníodh Luimneach mar an chéad Chathair Chultúir sa bhliain 2014, agus cuireadh clár fairsing cultúrtha ar fáil le linn na bliana. Rinneadh scrúdú sa mheastóireacht ar aschur na bliana i Luimneach, ag féachaint ach go háirithe do na cuspóirí straitéiseacha a leagadh amach don bhliain agus rinneadh comparáidí le tionscnaimh idirnáisiúnta a bhí cosúil leis.

Cathair Chultúir Luimnigh – Measúnú 2014

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service