03/07/15

Cistiú an Státchiste

Cuirtear cistiú ón státchiste ar fáil ar bhonn bliantúil i leith an méid atá de dhíth le linn na bliana do thuarastail agus caiteachais na Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, lena n-áirítear seirbhísí áirithe arna riar ag an Oifig sin, agus le haghaidh fóirdheontais agus deontais áirithe a íoc.

Cistiú 2019

Cistiú 2018

Meastachán Athbhreithnithe Breise 2017

Leithdháiltí Airgeadais Cháinaisnéis 2018

2017 Ráiteas Gníomhaireachtaí

Cistiú 2017

Cistiú 2016

2016 Ráiteas Gníomhaireachtaí

Creat Infheistíochta Caipitil Ilbhliantúil 2016-2021

 

 

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service