03/07/15

Soláthar agus Íocaíochtaí

Ceannaíonn an Roinn méideanna suntasacha earraí agus seirbhísí gach bliain. Tá sonraí aon soláthar ar scála mór, orduithe ceannaigh de luach os cionn €20,000 agus eolas maidir le comhlíonadh oibleagáidí na Roinne faoin Acht um Íoc Pras Cuntas, 1997, ar fáil trí na naisc ar thaobh clé an leathanaigh seo. Tá sonraí speansais Aireachta ar fáil ag an nasc sin freisin.

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service