03/07/15

Costais Aireachta

Déanann an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta an tAire agus an tAire Stáit a aisíoc i leith Chaiteachais Taistil agus Cothabhála i gcomhréir iomlán le treoir na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe maidir le cúrsaí dá leithéid. Ní bhaineann na caiteachais uile den sórt sin ach amháin le gnó oifigiúil  a dhéantar thar ceann na Roinne nó an Rialtais.

Costaisí an tAire Madigan Meitheamh - Eanáir- Márta 2018

Costaisí an tAire Humphreys: Aibreán - Bealtaine 2016

Costaisí an tAire Humphreys: Eanáir - Márta 2016

Costaisí an tAire Humphreys: Iúil – Nollaig 2015

Costaisí an tAire Humphreys: Eanáir - Meitheamh 2015

Costaisí an tAire Stáit McHugh: Eanáir - Meitheamh 2015

Costaisí an tAire Stáit McHugh: Iúil - Nollaig 2015

Costaisí an tAire Stáit McHugh: Eanáir - Aibreán 2016

Costaisí an tAire Stáit Ring Meitheamh - Eanáir- Márta 2017

Costaisí an tAire Stáit Ring Meitheamh - Meán Fómhair 2016

Costaisí an tAire Stáit Ring Deireadh Fómhair - Nollaig 2016

 

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service