03/07/15

Tuarascálacha ar Íocaíocht Phras

Tá sé de dhualgas ar an Roinn faoin reachtaíocht um íocaíocht phras, de bhun Chinneadh Rialtais S29296 ón 19 Bealtaine 2009, 2/8 Márta 2011 agus 28 Márta 2017, soláthraithe a íoc laistigh de 15 lá tar éis sonrasc bailí a fháil agus iltuairisceáin a fhoilsiú gach ráithe lena gclúdaítear an Roinn féin agus na comhlachtaí faoina coimirce. Cuirtear na tuarascálacha sin faoi bhráid na Roinne Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta freisin, áit a ndéantar tuairisceáin na Ranna Rialtais lárnacha go léir a shainscagadh.

DCHG Íocaíocht Phras Ráithe 4 2019

DCHG Íocaíocht Phras Ráithe 3 2019

DCHG Íocaíocht Phras Ráithe 2 2019

DCHG Íocaíocht Phras Ráithe 1 2019

DCHG Íocaíocht Phras Ráithe 4 2018

DCHG Íocaíocht Phras Ráithe 3 2018

DCHG Íocaíocht Phras Ráithe 2 2018

DCHG Íocaíocht Phras Ráithe 1 2018

DCHG Íocaíocht Phras Ráithe 4 2017

DAHRRGA_Ráithe-_1_Iúil_2017_-_30_Meán_Fómhair_2017

DAHRRGA__01_Aibreán_2017_-_30_Meitheamh_2017

DAHRRGA_01 Eanáir_2017_31_Márta_2017

DAHRRGA_1_Deireadh_Fómhair_2016_-_31_Nollaig_2016

DAHRRGA_Ráithe_3_2016_-_1_Iúil_2016_-_30_Meán_Fómhair_2016

DAHG__01_Aibreán_2016_-_30_Meitheamh_2016

DAHG_1_Eanáir_2015_-_31_Márta_2016

DAHG_1_Deireadh_Fómhair_2015_-_31_Nollaig_2015

Tuarascáil na Roinn Ealaíon, Oidreachta, Gnóthaí Réigiúnachq, Tuaithe agus Gaeltachta de bhun Chinneadh Rialtais Uimh, S29296 1 Iúil 2015 - 30 Meán Fómhair 2015

DAHG_1 Aibreán_2015 _30 Meitheamh_2015

DHAG_1_Eanáir_2015_31_Márta_2015

DAHG_1Deireadh_Fómhair_31Nollaig_2014

DAHG_1_Iúil_2014_-_30_Meán_Fómhair_2014

DAHG_1 Aibreán_2014 _30_Meitheamh_2014

DAHG_1 Eanáir 2014_31 Márta_2014

DAHG_1 Deireadh_Fómhair_31_Nollaig_2013

DAHG_1_Iúil_2014_-_30_Meán_Fómhair_2014

DAHG_1 Aibreán_2013_30 Meitheamh_2013

DAHG_1_Eanáir_2013_31 Márta_2013

DAHG_1_Deireadh_Fómhai_2012_31 Nollaig_2012

DAHG_1 Iúil_2012 _30 Méan_Fómhair_2012

DAHG_1_Aibreán_2012_30 Meitheamh_2012

DAHG_01 Eanáir_2012_31_Márta_2012

 

 

 

 

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service