03/07/15

Orduithe Ceannaigh

Orduithe Ceannaigh

Éilíonn an Plean um Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí go bhfoilsíonn Ranna agus Gníomhaireachtaí Rialtais tuarascálacha ar líne ina dtugtar sonraí Orduithe Ceannaigh a bhaineann le hearraí, seirbhísí nó oibreacha a fuarthas a raibh luach os cionn €20,000 ag baint leo. Déantar na tuarascálacha a fhoilsiú gach ráithe go riaráisteach agus ní áirítear leo Orduithe Ceannaigh a mbeadh a bhfoilsiú le fágáil ar lár faoin reachtaíocht um Shaoráil Faisnéise.

Orduithe Ceannaigh do 2018 - R4

Orduithe Ceannaigh do 2018 - R3

Orduithe Ceannaigh do 2018 – R2

Orduithe Ceannaigh do 2018 – R1

Orduithe Ceannaigh do 2017 - R4

Orduithe Ceannaigh do 2017 - R3

Orduithe Ceannaigh do 2017 - R2

Orduithe Ceannaigh do 2017 - R1

Orduithe Ceannaigh do 2016 - R4

Orduithe Ceannaigh do 2016 - R3

Orduithe Ceannaigh do 2016 - R2

Orduithe Ceannaigh do 2016 - R1

Orduithe Ceannaigh do 2015 - R3

Orduithe Ceannaigh do 2015 - R2

Orduithe Ceannaigh do 2015 - R1

Orduithe Ceannaigh do 2014 - R4

Orduithe Ceannaigh do 2014 - R3

Orduithe Ceannaigh do 2014 - R2

Orduithe Ceannaigh do 2014 - R1

Orduithe Ceannaigh do 2013 - R4

Orduithe Ceannaigh do 2013 - R3

Orduithe Ceannaigh do 2013 - R2

Orduithe Ceannaigh do 2013 - R1

Orduithe Ceannaigh do 2012 - R4

Orduithe Ceannaigh do 2012 - R3

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service