03/07/15

Iarratais ar Fhaisnéis

Dearbhaíonn na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise cearta an phobail teacht chomh mór agus is féidir ar eolas oifigiúil i gcomhréir le leas an phobail agus le cearta príobháideachais an duine. Tá eolas faoi na cearta atá ar fáil faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, conas iarratais a dhéanamh faoi na hAchtanna agus na táillí a d'fhéadfadh a bheith i gceist ar fáil trí na naisc ar thaobh clé an leathanaigh seo.

Tá treoir maidir le feidhmiú na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise agus feidhmeanna, taifid, rialacha agus cleachtais na Roinne i ndáil leis ar fáil tríd an nasc ar thaobh clé an leathanaigh seo. Ullmhaíodh agus foilsíodh an leabhar tagartha seo i gcomhréir le riachtanais Alt 15 agus Alt 16 den Acht um Shaoráil Faisnéise, 1997.

Tá sonraí na n-iarratas a cuireadh chuig an Roinn faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise agus faoi na Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol 2007 ar fáil freisin tríd an nasc ar thaobh clé an leathanaigh seo.

Tá Teachtaí Dála i dteideal Ceisteanna Dála a chur ar an Aire faoi chúrsaí as a bhfuil freagracht aicise agus ag a Roinn. Tugann an tAire freagra ar Cheisteanna ó Bhéal i nDáil Éireann thart ar uair amháin gach cúig seachtaine. Foilsítear Ceisteanna agus Freagraí araon ar shuíomh gréasáin Thithe an Oireachtais. Tá nasc chuig an seisiún is déanaí de Cheisteanna Dála ó Bhéal ar fáil ar thaobh clé an leathanaigh seo

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service