03/07/15

Iarratais ar Fhaisnéis

Saoráil Faisnéise (FOI)

Dearbhaíonn na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise cearta an phobail rochtain a fháil a oiread is féidir ar fhaisnéis oifigiúil i gcomhréir le leas an phobail agus le cearta príobháideachais an duine. Tá faisnéis faoi na cearta atá ar fáil faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, conas iarrataí a dhéanamh faoi na hAchtanna agus na táillí a fhéadfar a ghearradh ar fáil trí na naisc ar thaobh clé an leathanaigh seo.

Tá treoir maidir le feidhmiú na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise agus feidhmeanna, taifid, rialacha agus cleachtais na Roinne maidir leis sin ar fáil tríd an nasc ar thaobh clé an leathanaigh seo. Ullmhaíodh agus foilsíodh an leabhar tagartha seo i gcomhréir le riachtanais Alt 15 agus Alt 16 den Acht um Shaoráil Faisnéise, 1997.

Tá sonraí na n-iarrataí a cuireadh chun na Roinne faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise agus faoi na Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol 2007 ar fáil freisin tríd an nasc ar thaobh clé an leathanaigh seo.

Ceisteanna Dála (PQanna)

Tá Teachtaí Dála i dteideal Ceisteanna Dála a chur ar an Aire faoi chúrsaí as a bhfuil freagracht aicise agus ag a Roinn. Tugann an tAire freagra ar Cheisteanna ó Bhéal i nDáil Éireann thart ar uair amháin gach cúig seachtaine. Foilsítear Ceisteanna agus Freagraí araon ar shuíomh gréasáin Thithe an Oireachtais. Tá nasc chun an tseisiúin is déanaí PQanna ó Bhéal ar fáil ar thaobh clé an leathanaigh seo freisin.

Iarrataí Rochtana Ábhair (SARanna)

Faoi Reachtaíocht Cosanta Sonraí, tá ceart ag daoine aonair cóip d'aon fhaisnéis phearsanta á sealbhú orthu ar ríomhaire nó ar chóras comhdaithe struchtúrtha a fháil ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Tugtar Iarraidh Rochtana Ábhair air seo go coitianta.

Is féidir tuilleadh faisnéise faoin gceart rochtana a fháil anseo, lena n-áirítear foirm Iarrata Rochtana Ábhair.

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service