20/02/17

FOI litir ghéillte Phádraig Mhic Phiarais

Páipéir a scaoileadh faoi FOI maidir le litir ghéillte Phádraig Mhic Phiarais a cuireadh ar ceant i mí na Nollag 2016

"- Cóip de gach comhfhreagras, meamram, ríomhphost, tuairisc agus/nó páipéar faisnéise i seilbh na roinne a bhaineann le díolachán litir ghéillte bhunaidh Phádraig Mhic Phiarais ag Adams Auctioneers amach anseo (le déanaí anois).
– Ba chóir go mbainfeadh an fiosrú le doiciméid a coinníodh le linn na bliana 2016 amháin.”

Iarratas ar Shaoráil Faisnéise AHRRGA-FOI-2016-160

 

” – Cóipeanna d’aon tuairiscí, moltaí, meamraim a bhaineann leis an bhféidearthacht litir ghéillte Phádraig Mhic Phiarais a cheannach. Cóipeanna d’aon chaipéisí faisnéie a ullmhaíodh don Aire maidir leis an méid thuas.
– Cóipeanna d’aon aighneachtaí a fuair do Roinn ag baint leis an méid thuas.
– Cóipeanna d’aon chomhfhreagras scríofa nó leictreonach idir do Roinn agus aon Roinn Rialtais eile a bhaineann leis an méid thuas.

Iarratas ar Shaoráil Faisnéise AHRRGA-FOI-2016-161

 

“Aon taifead a bhaineann le litir ghéillte Phádraig Mhic Phiarais, a chuir Adam’s ar ceant le déanaí.
Tá an t-iarratas le dhá thréimhse a chlúdach: 2005 agus 2016.”

Iarratas ar Shaoráil Faisnéise AHRRGA-FOI-2016-163

 

"gach taifead de chuid na roinne a bhaineann le
• Díolachán litir ghéillte a scríobh Pádraig Mac Piarais ar an 30 Aibreán 1916.
• Doiciméid Faisnéise a ullmhaíodh don Aire agus a bhaineann leis an méid sin.
• Comhfhreagras idir Adams Auctioneers agus/nó a ghníomhairí agus an Roinn i ndáil leis an méid sin.
• Miontuairiscí chruinnithe na Roinne a bhaineann leis an méid sin.

Iarratas ar Shaoráil Faisnéise AHRRGA-FOI-2016-166

 

“Cóipeanna de gach taifead a bhaineann leis an gcinneadh, a fógraíodh ar an 19 Nollaig, litir ghéillte a scríobh Pádraig Mac Piarais i ndiaidh Éirí Amach na Cásca a chur le Clár na Réada Cultúrtha, faoi Alt 48 den Acht um Fhorais Chultúir Náisiúnta 1997.”

Iarratas ar Shaoráil Faisnéise AHRRGA-FOI-2016-168

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service