07/04/16

An Scéim Foilseacháin FOI

Scéim Foilseacháin FOI na Roinn Cultúir, Oidreachta, Gnóthaí Réigiúnachq, Tuaithe agus Gaeltachta faoi Alt 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise 2014

 

Eolas faoin Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

 

 

Seirbhísí a chuireann an Roinn ar fáil

 

 

Próiseas Cinnteoireachta na Roinne i dtaca le Mórthograí Polasaí

 

 

Eolas Airgeadais

 

 

Soláthar

 

 

Taifead Faisnéisiú FOI agus Eolas Eile

 

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service