07/04/16

Soláthar

Polasaí Soláthair

Tá treoirlínte athbhreithnithe maidir le soláthar poiblí ullmhaithe ag an Oifig um Sholáthar Rialtais agus rialóidh na treoirlínte sin cleachtais soláthair sa Roinn seo agus i Ranna eile. A luaithe a bheidh an polasaí athbhreithnithe curtha i gcrích, cuirfear ar fáil é do na Ranna agus beidh sé foilsithe anseo.

Comórtais Tairisceana Reatha

Tá sonraí na dtairiscintí reatha foilsithe ag an Roinn ar fáil ar www.etenders.gov.ie

Conarthaí Poiblí bronnta (os cionn €25,000 agus os cionn €10,000 do TFC)

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service