07/01/20

Seirbhísí a chuireann an Roinn ar fáil

Déantar taighde sa Roinn faoi cheannteidil éagsúla a bhaineann lena feidhmeanna.Tá sonraí thaighde ar oidhreachta nádúrtha agus bithéagsúlachta, treoirlínte agus foilseacháin eisithe ag an tSeirbhís Náisiúnta Páirceanna agus Fiadhúlra ar fáil anseo agus anseo.

Tá sonraí thaighde seandálaíochta, treoirlínte agus foilseacháin eisithe ag Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta ar fáil anseo agus ábhar i dtaca le hOidhreacht Dhomhanda anseo.

sonraí thaighde ar oidhreacht ailtireachta, treoirlínte agus foilseacháin eisithe ag an Aonad Polasaí Oidhreachta Tógtha agus Ailtireachta ar fáil anseo agus anseo.

Bunachar Sonraí Logainmneacha na Roinne ar fáil anseo.

Is féidir teacht ar acmhainn Irish Genealogy na Roinne anseo.

Is féidir teacht ar shonraí Daonáirimh curtha ar fáil ag an gCartlann Náisiúnta anseo.

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service