07/04/16

Straitéis agus Oibríochtaí Réigiúnacha

An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra – Straitéis agus Oibríochtaí Réigiúnacha – Feidhmeanna agus Seirbhísí

 • Cothú a thabhairt do sholáthar éifeachtach, éifeachtúlach agus cuntasach de sheirbhísí ar an talamh ag bainistíocht réigiúnach.
 • Bainistiú agus forbairt ar na 6 Pháirc Náisiúnta agus 78 Tearmann Dúlra de chuid an Stáit do chúiseanna caomhnaithe chuig na caighdeáin idirnáisiúnta is airde agus dá n-úsáid inbhuanaithe áineasa agus turasóireachta.
 • Réimeas forfheidhmithe éifeachtach móna a sholáthar.
 • Rochtain agus tairbhe an phobail sna páirceanna náisiúnta agus tearmainn dúlra; breithniú straitéiseach/bainistiú ar oibríochtaí réigiúnacha.
 • Bainistiú ar leithdháiltí SPNF.

An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra – Straitéis agus Oibríochtaí Réigiúnacha – Rochtain ar ár Seirbhísí

Déantar na seirbhísí uile a chuirtear ar fáil don phobal a sholáthar trí struchtúir bainistíochta réigiúnacha áitiúla.

Is féidir sonraí teagmhála don aonad agus do na Páirceanna Náisiúnta a fháil ag https://www.chg.gov.ie/about/contact/ agus www.npws.ie.

An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra – Straitéis agus Oibríochtaí Réigiúnacha – Aicmí na dTaifead atá á gCoimeád

Taifid a bhaineann le riarachán ar fheidhmeanna an aonaid, lena n-áirítear:

 • Taifid a bhaineann le hoibríochtaí na bpáirceanna agus na dtearmann ó lá go lá;
 • Bainistiú airgeadais;
 • Comhaid togra aonair faoi na cláir chaipitil;
 • Cúrsaí bainistíochta;
 • Ceannach trealaimh
 • Feithiclí/Cártaí Breosla/Trealamh Cosanta Pearsanta
 • Cúrsaí Bainistíochta/Eagraíochta Réigiúnacha
 • Sláinte & Sábháilteacht
 • Cúrsaí Dlí
 • Timpistí
 • Eagraíochtaí ábhartha sa bhfuil SPNF ina ball
 • Tograí SPNF agus táillí ballraíochta/cleamhnachta

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service