07/04/16

Oifig an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus Oifig an Aire Stáit don Ghaeltacht

Oifig an Aire Ealaíon, Oidreachta, Gnóthaí Réigiúnachq, Tuaithe agus Gaeltachta agus Oifig an Aire Stáit don Ghaeltacht - Feidhmeanna agus Seirbhísí

Freagracht as bainistiú Oifigí na nAirí, comhordú agus bainistiú ar idirghníomhaíocht leis an bhfoireann bainistíochta sinsearaí agus monatóireacht ar chomhfhreagras agus idirghníomhaíocht leis an Rialtas.

Roinntear Oifigí an Aire in Oifig Phríobháideach agus Oifig Toghlaigh. Pléann Oifig Toghlaigh an Aire leis na cúrsaí uile a bhaineann leis an toghlach. Pléann an Oifig Phríobháideach le gach ní eile agus freisin le fiosruithe toghlaigh a bhaineann le hEalaíona, Oidhreacht agus an Ghaeltacht.

Déanann oifig an Aire comhfhreagras a phróiseáil ó bhaill uile an phobail agus ó ionadaithe poiblí freisin. Áiríonn sé seo fiosruithe, aighneachtaí, iarratais ar chruinniú agus cuirí chuig an Aire chomh maith le comhfhreagras ginearálta ar bith a tharlaíonn.

Feidhmíonn na hOifigí Príobháideacha freisin mar chaidreamh idir na hAirí agus oifigigh na Roinne; na hAirí agus ionadaithe poiblí eile; agus na hAirí agus an pobal i gcoitinne. Áiríonn na feidhmeanna:

 • Bainistiú ar dhialanna na nAirí agus comhordú ar ghníomhaíochtaí na nAirí;
 • Próiseáil ar chomhfhreagras chuig na hAirí ón bpobal i gcoitinne agus ionadaithe poiblí eile;
 • Déileáil le fiosruithe gutháin;
 • Socruithe a dhéanamh do na hAirí agus iad ag glacadh le díospóireachtaí atrátha agus rúin comhaltaí príobháideacha sa Dáil agus sa Seanad;
 • A chinntiú go mbíonn na sonraí ábhartha ag na hAirí chun ceisteanna parlaiminteacha a fhreagairt sa Dáil;
 • A chinntiú go mbíonn na páipéir ábhartha uile ag an Aire sinsearach do fhreastal ag Cruinnithe Comh-Aireachta.
 • Caidreamh idir oifigigh na Roinne agus na hAirí.

Oifig an Aire Ealaíon, Oidreachta, Gnóthaí Réigiúnachq, Tuaithe agus Gaeltachta agus Oifig an Aire Stáit don Ghaeltacht - Rochtain ar ár Seirbhísí

Is féidir sonraí teagmhála d’oifigí na nAirí a fháil anseo.

Oifig an Aire Ealaíon, Oidreachta, Gnóthaí Réigiúnachq, Tuaithe agus Gaeltachta agus Oifig an Aire Stáit don Ghaeltacht - Aicmí na dTaifead atá á gCoimeád

 • Aighneachtaí déanta ag toghthóirí (coimeádta in oifig toghlaigh an Aire);
 • Cóipeanna d’admhálacha a eisíodh;
 • Freagraí deiridh eisithe ag an Aire;
 • Páipéir Rialtais;
 • Cuirí nach raibh an tAire ábalta glacadh leo;
 • Coimeádtar taifead ar chomhfhreagras agus aighneachtaí chuig an Aire ar bhunachar sonraí ríomhaire;
 • Taifid a bhaineann le riarachán oifig an Aire.

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service