07/01/20

Preasoifig

Preasoifig – Feidhmeanna agus Seirbhísí

 • Freagracht as bainistiú ar chúrsaí cumarsáide na Roinne, lena n-áirítear fiosruithe meáin maidir leis an Aire, Aire (Airí) Stáit nó an Roinn ó na meáin, chomh maith le baill den phobal, agus modhanna éifeachtacha a fhorbairt chun eolas a scaipeadh trí mheáin thraidisiúnta agus nua-aimseartha
 • Caidreamh leis na hAirí, agus lena gcomhairleoirí; le comhghleacaithe ar fud na Roinne; gníomhaireachtaí faoi scáth na Roinne; Seirbhísí Eolais an Rialtais agus Ranna Rialtais eile, i dtaca le cúrsaí meán agus cumarsáide
 • Cuidiú le hoifigigh roimh dhualgais meán
 • Preasócáidí a eagrú chun an preas agus an pobal a chur ar an eolas faoi chúrsaí roinne.
 • Socruithe riachtanacha a dhéanamh i gcomhar le hoifigí príobháideacha na nAirí d’ócáidí poiblí a bhfuil an tAire nó an tAire Stáit ag labhairt acu, lena n-áirítear nótaí faisnéise, óráidí agus preasráitis a dhréachtadh agus a chur in eagar don Aire (do na hAirí)
 • Rialú eagarthóireachta ar shuíomh gréasáin na Roinne.
 • Monatóireacht ar thuairiscí meán agus aiseolas don Roinn

Preasoifig – Rochtain ar ár Seirbhísí

 • Freagraíonn an oifig d’fhiosruithe ginearálta ón bpobal i dtaca le seirbhísí a chuireann an Roinn ar fáil agus, má iarrtar, eisíonn sí cóipeanna d’fhoilseacháin na Roinne.
 • Is féidir sonraí teagmhála don Phreasoifig a fháil ag https://www.chg.gov.ie/about/contact/

Preasoifig – Aicmí na dTaifead atá á gCoimeád

 • Taifid a bhaineann le preasráitis, óráidí, ábhar faisnéise, gearrthóga nuachtáin agus comhfhreagras ginearálta.
 • Taifid a bhaineann le riarachán na Preasoifige.

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service