24/03/16

Taifead d’Iarratais FOI

Foilsíonn an Roinn taifid de gach iarratas neamhphearsanta FOI ar bhonn ráithiúil.  Tá an Roinn tiomanta do thrédhearcacht a chur chun cinn trí eolas a fhoilsiú go rialta, agus trí eolas breise a fhoilsiú faoi Scéim Foilseacháin um Shaoráil Faisnéise na Roinne, arna ullmhú faoi alt 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise 2014. Is féidir tuilleadh eolais a fháil ach teagmháil a dhéanamh le hAonad um Shaoráil Faisnéise na Roinne.

 

2019 Márta- Meán Fómhair Saoráil Faisnéise-Iarratais-loga i bhFormáid Excel

2019 Jan - March Saoráil Faisnéise-Iarratais-loga i bhFormáid Excel

2019 Jan - March Saoráil Faisnéise-Iarratais-loga i bhFormáid CSV

2018 July - Dec FOI-Requests-log Excel Format

2018 July - Dec FOI-Requests-log CSV Format

2018 Jan - June FOI-Requests-log Excel Format

2018 Jan - June FOI-Requests-log CSV Format

2017 Saoráil Faisnéise-Iarratais-loga i bhFormáid Excel

2017 Saoráil Faisnéise-Iarratais-loga i bhFormáid CSV

2016 Saoráil Faisnéise-Iarratais-loga i bhFormáid Excel

2016 Saoráil Faisnéise-Iarratais-loga i bhFormáid CSV

2015 Saoráil Faisnéise-Iarratais-loga i bhFormáid Excel

2015 Saoráil Faisnéise-Iarratais-loga i bhFormáid CSV

2014 Saoráil Faisnéise-Iarratais-loga i bhFormáid Excel

2014 Saoráil Faisnéise-Iarratais-loga i bhFormáid CSV

2013 Saoráil Faisnéise-Iarratais-loga i bhFormáid Excel

2013 Saoráil Faisnéise-Iarratais-loga i bhFormáid CSV

2012 Saoráil Faisnéise-Iarratais-loga i bhFormáid Excel

2012 Saoráil Faisnéise-Iarratais-loga i bhFormáid CSV

2011 Saoráil Faisnéise-Iarratais-loga i bhFormáid Excel

2011 Saoráil Faisnéise-Iarratais-loga i bhFormáid CSV

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service