02/11/17

FOI – Yeats Family Collection

"FOI - Bailiúchán Theaghlach Yeats. Ceantáil Sotheby’s, Meán Fómhair 2017”
Páipéir a scaoileadh mar gheall ar Shaoráil Faisnéise i dtaca le Ceantáil Theaghlach Yeats i Meán Fómhair 2017.

  • Gach taifead a bhaineann le cistiú a soláthraíodh do Leabharlann Náisiúnta na hÉireann agus Ard-Mhúsaem na hÉireann chun cabhrú le ceannach míreanna ó “Bhailiúchán Theaghlach Yeats”, a bhí curtha in áirithe do cheantáil de chuid Sotheby’s i Londain. (Tháinig na nithe ó Cliff House, Bóthar na Coille Móire, Deilginis, Co. Bhaile Átha Cliath, iar-theach mhac WB Yeats, Michael.) (Nóta Breise: Baineann an t-iarratas seo ar Shaoráil Faisnéise le haon ní a fuarthas ó ‘Bhailiúchán Theaghlach Yeats’, lena n-áirítear aon cheann ar aontaíodh nach gcuirfí san áireamh i ndíolachán Sotheby’s é).
  • Rochtain ar aon chomhfhreagras a bhaineann le ceantáil Bhailiúchán Theaghlach Yeats ag Sotheby’s faighte nó seolta ag an Roinn, lena n-áirítear comhfhreagras le heagrais ealaíon eile (i.e. an tArd-Mhúsaem, an Gailearaí Náisiúnta etc.) agus comhfhreagras le teaghlach Yeats agus/nó na ceantálaithe.

Iarratas ar Shaoráil Faisnéise CHG 2017 105-106

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service