03/07/15

Ceisteanna Dála

Cuireann Teachtaí Dála  (baill Dháil Eireann) ceisteanna parlaiminteacha agus tugann siad deis rialta d'Airí tuairisc phoiblí a thabhairt ar chúrsaí a bhfuil siad freagrach astu. Mar sin, de ghnáth bíonn ceisteanna parlaiminteacha ábhartha agus tráthúil.

Ceisteanna ó Bhéal

Is iad sin ceisteanna a chuirtear ar an Aire a dtugtar freagraí ó bhéal orthu le linn Thráth na gCeist. Foilsítear na Ceisteanna agus na Freagraí araon i bhfoirm leabhair sa Tuairisc Oifigiúil ar Dhíospóireachtaí Parlaiminte Dháil Éireann ach foilsítear iad ar shuíomh gréasáin Thithe an Oireachtais  laistigh de 24 uair an chloig freisin (féach na naisc leis na Ceisteanna Parlaiminteacha ó Bhéal thíos). Tugann Airí freagraí ar cheisteanna parlaiminteacha ó bhéal thart ar gach cúig seachtaine fad agus atá an Dáil i seisiún.

Sonraí faoin seisiún Ceisteanna Dála ó Bhéal is déanaí le fáil ag an nasc seo

Ceisteanna Scríofa

Is Ceisteanna iad seo a chuirtear ar an Aire agus a dtugtar freagraí scríofa orthu ar fhormhór na laethanta ar a bhfuil an Dáil i seisiún. Arís, foilsítear na Ceisteanna agus Freagraí sa Tuairisc Oifigiúil agus laistigh de 24 uair an chloig ar shuíomh gréasáin an Oireachtais. Chun teacht ar na ceisteanna parlaiminteacha atá uait, roghnaigh an bhliain ábhartha ón liosta thíos agus ansin roghnaigh an dáta ábhartha.

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service