Ministers

An tAire Josepha Madigan T.D.

Portrait of Minister Josepha Madigan

Toghadh Josepha Madigan T.D. go Dáil Éireann den chéad uair i dtoghchán 2016 agus is ionadaí í do Bhaile Átha Cliath Ráth an Dúin. Ceapadh í ina hAire Cultúir, Oidhreachta & Gaeltachta ar an 30 Samhain 2017. Bhí Josepha ar an bhfoireann idirbheartaíochta d’Fhoirmiú Rialtas Fhine Gael i ndiaidh toghchán 2016. Bhí sí ina Comhairleoir de chuid Fhine Gael do Bharda Stigh Lorgan ar Chomhairle Contae Dhún Laoghaire Ráth an Dúin ó Bhealtaine 2014 go dtí gur toghadh í mar T.D.

Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit Joe McHugh T.D.

Portrait of Minister Josepha Madigan

Is é Joe McHugh T.D. Príomh-Aoire an Rialtais agus an tAire Stáit sa Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, a bhfuil an fhreagracht air as an nGaeilge, an Ghaeltacht agus na hOileáin. Roimhe seo bhí sé ina Aire Stáit don Diaspóra agus don Fhorbairt Idirnáisiúnta agus roimhe sin arís bhí sé ina Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta agus Acmhainní Nádúrtha. Ceapadh é roimhe seo ina Chomhchathaoirleach ar Chomhthionól Parlaiminteach na Breataine na hÉireann i mí Iúil 2011. I mí Iúil 2012 toghadh an Teachta McHugh ina Chathaoirleach ar an gComhchoiste Oireachtais ar Chur i bhFeidhm Chomhaontú Aoine an Chéasta. Atoghadh an Teachta McHugh go Dáil Éireann mar T.D. Fhine Gael do Dhún na nGall Thoir-Thuaidh i mí Feabhra 2011.  

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service