03/01/19

Struchtúr na hEagraíochta

Is í Katherine Licken ceannaire riaracháin na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Is féidir féachaint ar dhialann an Ard-Rúnaí tríd an nasc ar thaobh clé an leathanaigh seo a úsáid.

Cuimsíonn an Roinn cúig Rannán, agus tá Rúnaí Cúnta nó Stiúrthóir i gceannas ar gach ceann díobh:

  • Rannán na nEalaíon - Conor Falvey
  • Rannán na hOidhreachta - Niall Ó Donnchú
  • Rannán Gaeltachta - Aodhán Mac Cormaic
  • Rannán Corporáideach - Patricia Murphy

Déanann Bord Bainistíochta na Roinne maoirseacht ar Rialachas na Roinne.

Tá tuilleadh eolais ar mar atá freagrachtaí bainistíochta roinnte amach le fáil ag whodoeswhat.gov.ie

Is féidir liosta na nOifigeach Poiblí Ainmnithe chun críocha an Achta um Brústocaireacht a Rialáil a fheiceáil tríd an nasc atá ar thaobh clé an leathanaigh seo a úsáid.

Is féidir féachaint ar liosta de na Boird agus Gníomhaireachtaí Stáit a fhaigheann maoiniú ó Vóta na Roinne, mar aon le naisc chuig a suíomhanna gréasáin, trí úsáid a bhaint as an nasc seo.

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service