05/04/16

Comhaontú Leibhéal Seirbhíse

Mar atá molta sa Chód Cleachtais do Rialachas Comhlachtaí Stáit, tá Comhaontuithe Seirbhíse curtha i bhfeidhm ag an Roinn le gach ceann de na comhlachtaí atá faoina coimirce. Feidhmíonn na comhaontuithe seo mar chonradh feidhmíochta idir an Roinn agus an comhlacht ábhartha ina gcuirtear bonn foirmiúil faoi leibhéal comhaontaithe feidhmíochta/seirbhíse.

National Archives SLA

Arts Council SLA

Crawford Art Gallery SLA

Chester Beatty Library SLA

Heritage Council SLA

IMMA SLA

Irish Film Board SLA

National Library of Ireland SLA

National Museum of Ireland SLA

National Concert Hall SLA

National Gallery of Ireland SLA

Waterways Ireland SLA

Údarás na Gaeltachta SLA

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service