22/04/16

Creat Rialachais

Mar chuid de phlean athnuachana na Státseirbhíse, a foilsíodh i Mí na Samhna 2014, forbraíodh Creat Rialachais Chorparáidigh inoiriúnaithe, lena n-áirítear croíghnéithe áirithe, atá le cur i gcrích ag gach Roinn. Is é is aidhm don Chreat Rialachais dea-rialachas a léiriú don phobal agus dár ngeallsealbhóirí i gcoitinne, ar an dóigh seo ag méadú ár dtrédhearcacht ionas go mbeidh an pobal agus an tsochaí shibhialta in ann amharc níos soiléire a fháil ar obair na Ranna.

Is féidir Creat Rialachais Chorparáidigh na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta a fheiceáil anseo.

 

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service