03/07/15

Eagar na Roinne

Pie_Chart_Irish_version

 

Tá 580 ball foirne ag obair sa Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, ar fud réimse leathan ról agus grád.

Gráid Ghinearálta Riaracháin 58%
Gráid Ghairmiúla & Theicniúla 24%
Gráid Thionsclaíocha 18%

 

Cairt Eagraíochta

Poist sa Roinn

Is ar an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí atá an phríomhfhreagracht maidir le roghnú foirne do phoist sa Státseirbhís.  Tá na poist seo faoi réir pholasaithe na Roinne Airgeadais maidir le líon na hearnála poiblí atá i bhfeidhm ag an am sin.

Conas post a fháil sa Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Déantar earcú chuig gráid Seirbhíse Ginearálta na Státseirbhíse (e.g. Oifigeach Cléireachais, Oifigeach Riaracháin, Príomhoifigeach) go lárnach tríd an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí

 

Gráid atá sonrach don Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta,

Ó am go ham tagann folúntais chun cinn do ghráid atá sonrach don Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, (e.g. Cigirí Fiadhúlra sa tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra).  Is tríd an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí a earcaítear daoine do na poist seo freisin.

 

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service