24/12/18

Creat Sannachán

Bronntar cumhacht ar an Ard-Rúnaí in Alt 4(1)(c) d’Acht 1997 chun freagracht a bhronnadh ar oifigigh eile na Roinne (nó grád nó gráid oifigigh) as tabhairt faoina f(h)eidhmeanna.  Is éard atá sa chreat leasaithe, faoi mar a leagtar amach sa cháipéis seo, ná ráiteas comhdhlúite amhail Samhain 2018 ar gach sannachán faoin Acht a rinne Ard-Rúnaí na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Is féidir Creat Sannachán na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta a fheiceáil anseo.

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service