03/01/19

Bord Bainistíochta

Ionadaithe an Bhoird Bainistíochta

Katherine Licken, Ard-Rúnaí

Conor Falvey, Rúnaí Cúnta, Na hEalaíona, Cultúr, Scannán agus Ceol

Niall Ó Donnchú, Rúnaí Cúnta, Oidhreacht thógtha agus nádúrtha

Patricia Murphy, Rúnaí Cúnta, Gnóthaí Corporáideacha

Aodhán Mac Cormaic, Stiúrthóir na Gaeilge

Tania Banotti,  Stiúrthóir - Clár Éire Ildánach

John Healy, Ceannasaí um Rialachas Corparáideach

Joe Healy, Ceann an Rannáin Airgeadais

Donal Crowley, Príomhoifigeach (Rúnaí an choiste)

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service