03/05/17

Breatimeacht

Tá an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála ag comhordú freagairt an uile-Rialtais ar an mBreatimeacht.

Tá tuilleadh eolais maidir leis an mBreatimeacht agus faoi fhreagairt an Rialtais ina thaobh, ar fáil ar:

Leanann an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta de bheith ag glacadh páirte sna hullmhúcháin seo don mBreatimeacht.

Ina theannta sin, tá an Roinn ag obair leis na Comhlachtaí Stáit sin atá faoina choimirce, lena n-áirítear, dhá cheann de na sé Chomhlacht Forfheidhmithe Thuaidh/Theas, a bunaíodh faoi Chomhaontú Aoine an Chéasta-Uiscebhealaí Éireann agus An Foras Teanga/ an Comhlacht Teanga, ina thaobh seo.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar

faoi thionscnaimh ar leith atá ar siúl ag Údarás na Gaeltachta chun tacú lena gcliaint plean a ullmhú chun rioscaí a laghdú agus chun deiseanna a thagann chun cinn mar gheall ar an mBreatimeacht, a bharrfheabhsú.

Tá eolas ginearálta, go háirithe do lucht gnó, curtha ar fáil ag Fiontraíocht Éireann ar:

 

 

 

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service