03/05/17

Breatimeacht

Ar an Luan, an 6 Feabhra 2017, rinne an tAire Heather Humphreys Idirphlé Earnála maidir leis an mBreatimeacht a óstáil in Óstán Kilmore, an Cabhán. Chuir an t-idirphlé deis ar fáil don Aire agus dá hoifigigh éisteacht go díreach le páirtithe leasmhara in earnálacha ar a bhfreastalaíonn a Roinn maidir leis an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag an mBreatimeacht orthu. Bhí míos mó ná 100 páirtí leasmhar i láthair as earnálacha na n-ealaíon, an chultúir, na scannán, na hoidhreachta, na Gaeilge, agus na ngnóthaí réigiúnacha agus tuaithe. Labhair ionadaithe do na heagraíochtaí seo a leanas ag an gcruinniú: an Chomhairle Ealaíon; Uiscebhealaí Éireann; IBEC; an Ciste Idirnáisiúnta d’Éirinn agus Nasc Tuaithe na hÉireann.

Ba iad na príomhábhair a pléadh ná cultúr agus an Ghaeilge; oidhreacht agus caitheamh aimsire faoin aer; gnóthais bheaga agus mheánmhéide réigiúnacha; an tionchar ar phobail na teorann agus an tionchar ar phobail eile faoin tuath. Díríodh an plé ar na bagairtí do na hearnálacha sin ón mBreatimeacht chomh maith leis na deiseanna féideartha a bhaineann leis.

Tá achoimre ar na príomhcheisteanna agus príomhthéamaí a tháinig chun cinn ar an lá ar fáil anseo.
Seo a leanas nithe eile ina bhféadfadh spéis a bheith agat:

B’fhéidir go mbeadh suim agat freisin sa tseirbhís foláirimh ríomhphoist ó Sheirbhís Eolais an Rialtais. Eiseoidh an tseirbhís sin nuacht go rialta ar eolas éagsúil maidir leis an mBreatimeacht. Is féidir clárú don tseirbhís shaor in aisce sin trí do chuid sonraí teagmhála a chur ar an bhfoirm atá le fáil anseo: Nuacht ón Rialtas maidir leis an mBreatimeacht

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service