29/05/19

Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir

Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir

Bunaíodh Coiste Cuimhneacháin Náisiúnta an Ghorta Mhóir den chéad uair in 2008 mar thoradh ar chinneadh Rialtais an Gorta Mór a thabhairt chun cuimhne trí lá cuimhneacháin náisiúnta an ghorta mhóir a chomóradh gach bliain. Is í Josepha Madigan, T.D., an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta cathaoirleach an Choiste agus cuimsíonn sé ionadaithe don Roinn Oideachais agus Scileanna, an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, an Roinn Cosanta, ionadaithe d’Óglaigh na hÉireann, Roinn an Taoisigh, Cúnamh Éireann, ionadaithe do Thrócaire agus Gorta, staraithe, Ard-Mhúsaem na hÉireann agus páirtithe leasmhara eile.

Tá eolas faoi obair Choiste Cuimhneacháin an Ghorta Mhóir ar fáil ar an suíomh gréasáin http://www.irishfamine.ie/

Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir 2019

Tharla Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir 2019 ar an Domhnach, an 19ú Bealtaine 2019 i Sráid Stiofáin, Contae Sligeach. Tá téacs óráid an Taoiseach ar fáil anseo.

Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir 2018

Tharla Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir 2018 ar an Dé Sathairn, an 12 Bealtaine 2018 i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, Co. Chorcaí. Tá téacs óráid an Uachtaráin ar fáil anseo.

Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir 2017

Tharla Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir 2017 ar an Sathairn, an 30 Meán Fómhair 2017 ag Teach Cogaidh an Ghorta Mhóir 1848, Baile an Gharraí, Contae Thiobraid Árann.

Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir 2016

Tharla Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir 2016 ar an Domhnach, 11 Meán Fómhair, i Reilig Ghlas Naíon i mBaile Átha Cliath. Bhí an ócáid faoi stiúir an Uachtaráin, Micheál D. Ó hUigínn, a nocht Cros Cheilteach a bhronn Iontaobhas Ghlas Naíon mar chuimhneachán buan ar íospartaigh an Ghorta Mhóir. Tá téacs óráid an Uachtaráin ar fáil anseo.

 

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service