03/07/15

Ginealas na hÉireann

1901 Census joyce family

Cuireann suíomh gréasáin Ghinealas Éireann pointe eolais ar fáil do dhaoine atá ag déanamh taighde ar a sinsir Ghaelacha. Is féidir le cuairteoirí taifid a chuardach as roinnt foinsí ar líne lena n-áirítear na hInnéacsanna stairiúla a ghabhann le Taifid Shibhialta Breitheanna, Póstaí agus Básanna, Taifid Eaglaise, Daonáirimh 1901 agus 1911, Uachtanna Saighdiúirí agus foinsí eile.

Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo: www.irishgenealogy.ie

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service