03/07/15

Straitéis

Is é misean na Roinne ealaíona, cultúr agus oidhreacht na hÉireann a chosaint agus a fhorbairt; úsáid na Gaeilge a bhrú chun cinn agus forbairt inbhuanaithe réigiúnach agus tuaithe, lena n-áirítear forbairt na Gaeltachta agus na n-oileán, a éascú. Tá leagtha amach i Ráiteas Straitéise na Roinne 2016-2019, a foilsíodh in Aibreán 2017 agus atá le feiceáil anseo, na bearta a thabharfaidh sí faoi sa tréimhse amach romhainn lena sainchúram a chomhlíonadh.

Mar aon le gach Roinn eile, tá Plean Comhtháite Athchóirithe agus Seachadta forbartha ag an Roinn. Is achoimre ardleibhéil é seo ar phríomhghníomhartha na Roinne maidir le hathchóiriú agus tugtar léargas ann freisin ar Phlean Gníomhaíochta na Roinne maidir le Comhaontú na Seirbhíse Poiblí (Bóthar Haddington).

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service