03/07/15

Straitéis

Is é an misean atá ag an Roinn ná ealaíona, cultúr agus oidhreacht na hÉireann a chur chun cinn, a chothú agus a fhorbairt; tacú le húsáid na Gaeilge agus í a chur chun cinn agus forbairt na Gaeltachta agus na nOileán a éascú. Leagtar amach i Ráiteas Straitéise 2018-2020 de chuid na Roinne, a foilsíodh in Iúil 2018 agus ar féidir féachaint air anseo, na gníomhaíochtaí a dtabharfaidh sí fúthu sa tréimhse amach romhainn chun a sainchúram a chomhlíonadh.

Mar aon le gach Roinn eile, tá Plean Comhtháite Athchóirithe agus Seachadta forbartha ag an Roinn. Leagtar amach ann achoimre ardleibhéil ar phríomh-ghníomhaíochtaí athchóirithe na Roinne agus tugtar léargas ginearálta ann freisin ar Phlean Gníomhaíochta na Roinne i ndáil le Comhaontú Seirbhíse Poiblí (Bóthar Haddington).

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service