03/07/15

Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí

Mar aon le gach Roinn eile, tá Plean Comhtháite Athchóirithe agus Seachadta forbartha ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Is achoimre ardleibhéil é seo ar phríomhghníomhaíochta na Roinn maidir le hathchóiriú agus tugtar léargas ann freisin ar Phlean Gníomhaíochta na Roinne maidir le Comhaontú na Seirbhíse Poiblí (Bóthar Haddington)

Integrated Reform Delivery Plan 2015

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service