03/07/15

Ráiteas Straitéise

Leagtar amach sa Ráiteas Straitéise seo na gníomhartha a dhéanfaidh an Roinn chun tacú lena misean sa tréimhse amach romhainn. Déanfar na spriocanna ardleibhéil, na straitéisí, an t-aschur agus na torthaí atá sa Ráiteas Straitéise seo a léiriú i bpleananna gnó agus pleananna oibre aonair bhaill foirne na Roinne ionas go mbeidh tuiscint shoiléir ag gach ball foirne ar thábhacht a róil agus ar an méid a chuirfidh siad le comhlíonadh na spriocanna sin.

Ráiteas Straitéise 2018-2020

Ráiteas Straitéise 2016-2019

Ráiteas Straitéise 2015-2017

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service