26/09/16

Éilimh Bhreise i ndáil le Forbairt Muiroibreacha ar na hOileáin Árann

Tá fógraithe ag an Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Seán Kyne T.D., go bhfuil i gceist aige, tar éis cead ábhartha a bheith faighte, suim €6 milliún a thairiscint do Chomhairle Contae na Gaillimhe i ndáil leis na héilimh bhreise a bhain leis na muiroibreacha a rinneadh roinnt blianta ó shin ag Caladh Mór agus Cill Rónáin ar na hOileáin Árann. Bhí na héilimh seo mar ábhar comhfhreagrais idir an Roinn agus Chomhairle Contae na Gaillimhe ar feadh tréimhse de bhlianta. Tá an soláthar de €6 milliún, mar aon le suim de €900,000 a d’íoc an Roinn leis an gComhairle sa tréimhse 3 bliana atá thart, á thairiscint mar lánghlanadh deiridh ar an gceist seo.

Agus é ag tagairt don tairiscint, dúirt an tAire Kyne:

“Ceann de na ceisteanna gur theastaigh uaim réiteach a fháil uirthi, tar éis dom a bheith ceaptha mar Aire Stáit le cúram don Ghaeltacht agus do na hOileáin, ná na héilimh ó Chomhairle Contae na Gaillimhe i ndáil leis na costais bhreise a bhain leis na muiroibreacha tábhachtacha a rinneadh roinnt blianta ó shin ag Caladh Mór agus Cill Rónáin. Tá ríméad orm go bhfuil ar mo chumas anois an soláthar seo de €6 milliún ó mo Roinnse a chinntiú – atá á thairiscint, in éineacht leis an €900,000 a íocadh le 3 bliain anuas, chun réiteach deiridh a fháil ar an ábhar deacair seo. Bhí gaol láidir idir mo Roinnse agus Comhairle Contae na Gaillimhe thar na blianta, agus muid ag obair ar iliomad thograí sna hoileáin agus sa Ghaeltacht ar mhaithe leis na bpobal áitiúil. Is deimhin liom go gcabhróidh an réiteach seo atá á thairiscint chun a chinntiú go leanfaidh an gaol láidir sin sna blianta amach romhainn, go háirithe agus muid ag cur na hoibre chun chinn don fhorbairt nua ar Ché Inis Oírr.”

Críoch

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service